Pages

Saturday, 28 December 2013

Aplikasi Teknologi Maklumat

Assalamualaikum..


DEFINISI

TEKNOLOGI
 • Menggunakan pengetahuan saintifik, pengalaman dan sumber untuk membina
  proses atau produk untuk kegunaan manusia

MAKLUMAT
 • Pengetahuan yang didapati dari membaca, menyiasat, menyelidik

KOMUNIKASI
 • Perbuatan bertukar mesej, iaitu proses bertukar maklumat menggunakan
  simbol, tanda, atau interaksi pergerakan

TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI
 • Teknologi yang diperlukan untuk memproses maklumat
 • Biasanya menggunakan komputer, peranti komunikasi, dan perisian aplikasi
 • Untuk mengubah, memproses, menyimpan, menghantar, dan mencapai
  maklumat dari mana-mana tempat pada bila-bila masa.

KELEBIHAN
 • Memudahkan perkongsian maklumat
 • Komunikasi lebih pantas dan kos rendah
 • Komunikasi tanpa sempadan
 • Menjimatkan kertas
 • Setiap tugas dapat dilakukan dengan mudah

MyGuru2
 • Satu platform e-pembelajaran yang digunakan di UPSI
 • Menawarkan pelbagai set alatan dan fungsi bagi pengajaran dan
  pembelajaran

FUNGSI MyGuru2
 • Membenarkan pensyarah memuatnaik sumber-sumber pengajaran dan
  pembelajaran
 • Menghebahkan aktiviti-aktiviti untuk dicapai oleh pelajar (forum,
  kuiz dan tugasan)
 • Mengesan dan memantau perkembangan pelajar
 • Bertindak sebagai portal, dimana pelajar dan pensyarah dapat menerima
  berita terkini, melakukan komunikasi forum dan chat

KELEBIHAN MyGuru2
 • Pelajar dapat menghantar tugasan tanpa menggunakan kertas
 • Perkongsian nota antara pelajar dan pensyarah lebih mudah
 • Nota atau latihan boleh dicapai dimana dan pada bila-bila masa
  sahaja
 • Pensyarah boleh memantau aktiviti pembelajaran dengan mudah

KESAN PENGGUNAAN ICT di UPSI

PELAJAR
 • Memudahkan pelajar untuk menghantar tugasan
 • Pelajar dapat mengetahui berita ataupun pemberitahuan dengan
  pantas dan mudah
 • Pelajar dapat berkomunikasi dengan palajar lain ataupun penyarah 
 • Memudahkan pelajar mencari maklumat tugasan dengan mudah
KAKITANGAN 
 • Pemprosesan data lebih pantas dengan bantuan komputer
 • Pencarian maklumat lebih pantas
 • Mengelakkan pertindihan atau kehilangan data
 • Kapasiti penyimpanan data lebih besar

KESAN ICT TERHADAP KESIHATAN

RSI (Repetitive Stress Injuries)
 • ianya berlaku disebabkan penggunaan tangan untuk tempoh yang lama
 • Simptom  :  sakit, rasa terbakar, lemah, kebas,bengkak dan berdenyut-denyut

Carpal Tunnel Syndrome
 • Disebabkan oleh pergerakan tangan secara berulang-ulang
 • Simptom  :  Kebas dan sakit pada pergelangan tangan

Back Pain
 • Boleh berlaku apabila pengguna duduk untuk tempoh terlalu lama
 • Kecenderungan duduk terlalu lama boleh menyebabkan berlaku regangan
  pada ligamen tulang belakang
 • Pada jangka masa panjang ia boleh merosakkan struktur tulang belakang
Eye Strain
 • Ia boleh berlaku apabila bekerja ditempat yang mempunyai sumber
  pencahayaan yang tidak sesuai atau berkedip
 • Simptom  :  kering mata, kabur, rasa panas, berkedip

ERGONOMIK

DEFINISI
 • Suatu istilah yang merujuk kepada suatu rekabentuk peralatan yang
  dicipta untuk kesesuaian fizikal manusia
 • Bidang yang berkaitan dengan matlamat memberi keselesaan, kecekapan
  keselamatan dan penggunaan yang mudah mesin oleh manusia
 • Ini termasuk rekabentuk tetikus, papan kekunci, kerusi meja untuk
  menjaga kesihatan disamping memberi keselesaan.

Langkah-langkah Penjagaan
 • Susun atur semua benda diatas meja
 • Kawal kadar pencahayaan
 • Awasi radiasi Monitor
 • Mengurangkan pergerakan yang berulang kali
 • Lepaskan tangan daripada tetikus dan papan kekunci untuk mengurangkan
  ketegangan pada tangan

Mengapa penggunaan ICT diperlukan????
 • Meningkatkan kefahaman sesuatu konsep, memudahkan pengiraan
  kompleks, dan dapat memberi gambaran visual
 • Meransang murid untuk belajar dengan lebih berkesan dengan bimbingan
  minimum
 • Memberikan peluang pembelajaran yang sama kepada murid yang
  berlainan kecerdasan.
 • Membantu murid mengumpul dan mempeolehi maklumat dengan mudah
 • Mewujudkan suasana permbelajaran yang seronok dan berbentuk
  penerokaan
 • Memupuk sifat ingin tahu dan semangat mencuba dikalangan murid
 • Meningkatkan daya kreativiti, inovasi dan imaginasi murid

Apa itu Ubiquitous???
 • Pembelajaran boleh berlaku dimana sahaja, pada bila-bila masa dan
  bagaimanajua   " Anytime, Anywhere, Anyhow "
 • Pembelajaran ini tidak mengambil peranan guru sepenuhnya kerana
  murid boleh menimba ilmu dengan pembelajaran kendiri

Kelebihan pembelajaran Ubiquitous
 • Membolehkan pembelajaran berlaku tanpa ada had masa dan tempat
 • Persekitaran pembelejaran pelaraj lebih luas.
 • Menggalakkan pembeljaran secara perkongsian ( Collaborative Leraning)
 • Membantu meningkat kan self esteem
 • Menjimatkan
 • Meransang minat dan gaya pembelajaran pelajar


KOMUNIKASI MEDIA

Assalamualaikum..


DEFINISI

 • Komunikasi media merupakan satu proses penghantaran mesej oleh sesebuah
  institusi yang kompleks kepada pengguna yang ramai dan haterogeneous
  (berlainan) dari pelbagai lokasi [Dominick 2002]
 • Komunikasi media adalah satu proses yang melibatkan kelompok komunikasi
  (mass communication) yang menyampaikan pelbagai mesej (mass message)
  kepada pengguna yang besar (mass audience) menerusi media pengantara
  media masa  [Vivian 2002]

Email
 • Menghantar dan menerima maklumat saperti teks, gambar, audio, video
  dengan pantas dan murah ke dunia elektronik dengan menggunkan talian
  telefon
 • Emel yang dihantar akan disimpan kedalam server mel sebelum dibuka
  oleh penerima
Gooper
 • Aplikasi yang berfungi untuk mencari data di internet / komputer lain tetapi
  hanya kandungan berasaskan teks sahaja.
TelNet (Teletype Network)
 • Membolehkan pengguna menggunakan komputer secara jarak jauh dengan
  menerusi arahan dalam talian.
 • Untuk capaian telnet, pengguna perlu ada ipaddress, domain, dan juga
  kata lalauan untuk akses capaian.
Usenet
 • Singkatan kepada user network, merupakan salah satu jaringan tertua
 • Bertukar pesanan teks (text message) di antara node (komputer dalam jaringan)
 • Penggunaannya meluas dalam node forum dan node group
Newsgroup
 • Merupakan satu forum perbincangan elektronik didalam internet untuk
  menghantar berita, soalan dan komen atau ingin sekadar membaca.
 • contohnya yahoogroups, ninggroup dan lain-lain

Fungsi dalam email

CC (CarbonCopy)
 • Penghantaran salinan email utama kepada beberapa pengguna lain
 • Pengguna dapat melihat nama, email pengguna lain
BCC (BlindCarbonCopy)
 • Menghantar email utama kepada pengguna tanpa mendedahkan alamat
  email pengguna lain.


Email SPAM
 • Email sampah yang dihantar secara terus tanpa persetujuan  penerima seperti
  iklan perniagaan, servis dan pelbagai lagi daripada individu tidak dikenali
Cara Mengatasi
 • Jangan subscribe sesuatu blog yang tidak dikenali
 • Jangan tonjolkan alamat email anda kepada umum
 • Baca polisi atau syarat dengan teliti jika terpaksa mendaftar dalam sesuatu
  laman
 • Pastikan anda memasang jaringan antivirus

Kata Laluan
 • Adalah perkataan rahsia atau rentetan aksara yang digunakan sebagai
  pengesahan pengguna untuk membuktikan kebenaran identiti untuk
  mendapatkan akses sesuatu sumber.

Kesimpulan
 • Media komunikasi kini sangat membangun dari segi teknologi dan
  menjadi keperluan dalam kehidupan seharian kita. Pengguna yang
  bijak wajar menguasai setiap teknologi yang ada untuk kebaikan
  sejagat walaupun seperti kita tahu setiap sesuatu itu mempunyai
  keburukannya.

Friday, 27 December 2013

E-Dagang

Assalamualaikum..

DEFINISI

 • E-dagang atau pun dalam bahasa inggerisnya e-commerce adalah sejenis
  industri dimana proses jual beli produk atau perkhidmatan dilaksanakan
  melalui sistem elektronik contohnya guna internet mahuoun rangkaian
  komputer yang lain 


E-Dagang vs E-Niaga

E-Dagang
 • Melibatkan model perniagaan yang baru
 • Mudah untuk dilaksanakan kerana melibatkan 3 jenis integrasi
E-Niaga
 • Merangkumi e-dagang dan juga meliputi proses kewangan, pengurusan
  dan sumber manusia.
 • Strategi perniagaan lebih kompleks dan lebih tertumpu pada proses dalaman
 • Tujuan untama penggunaan adalah untuk penjimatan kos dan peningkatan
  dalam pengeluaran produktiviti.

APLIKASI E-Dagang
 • Online banking :   Maybank2u.com, CIMBclicks.
 • Online officesuits :  Google docs
 • Online shopping :  ebay.com, amazon.com, dan mudah.my
 • Social networking :  facebook, twitter, blog.

PERBEZAAN E-Dagang vs Kaedah Tradisional
 • Interaksi secara langsung
 • Kos rendah
 • Kadar pemulangan
 • Penipuan kad kredit

Ciri-ciri e-Dagang
 • Tiada kekangan lokasi
 • Menjimatkan masa
 • Menjimatkan kos
 • Interaksi yang bersifat peribadi
 • Pelanggan berkuasa sepenuhnya dalam pemilihan

Jenis-jenis e-Dagang
 • B2B business to business        :  antara syarikat dengan syarikat
 • B2C business to consumer      : antara syarikat dengan pengguna
 • B2G business to goverment     : antara syarikat dengan kerajaan
 • C2C consumer to consumer    : antara pengguna dengan pengguna
 • Mobile commerce

KELEBIHAN
 • Prosedur jual beli yang lebih cepat dan mudah
 • Lebih capaian kepada pelanggan kerana lokasi tidak terhad
 • kos operasi yang sedikit dan kualiti servis yang lebih baik

KEKURANGAN
 • Sesiapa sahaja boleh memulakan e-Dagang termasuk orang yang berniat
  jahat
 • Tiada jaminan terhadap kualiti produk
 • Terdedah kepada risiko penggodam

KEKANGAN
 • Kekangan teknologikal
 • Kekangan bukan teknologikal

Thursday, 26 December 2013

MALWARE

Assalamualaikum..Definisi

 • Malware atau lebih dikenali dengan sebutan Virus adalah sebuah program
  atau software yang dicipta untuk masuk mengganggu dan merosakkan
  sistem operasi berteknologi tinggi samada komputer mahupun telefon pintar.Jenis-jenis Malware
 • Phishing 
 • Spyware
 • Virus
 • Trojan
 • Worm

Cara Malware menyerang .
 • Email
 • Download
 • Install program yang diragui
 • Melayari laman web lucah
               
Cara baik pulih serangan Malware
 • Guna "system restore" 
 • Anti Malware  CD/DVD
 • Re-installing operating system

Langkah berjaga-jaga
 • Pastikan antivirus yang digunakan sentiasa update 
 • Elakkan dari perisian cetak rompak
 • Pastikan Windows sentiasa dikemaskini
 • Jangan klik pada pautan yang tidak diyakini
 • Memasang firewall

             

Wednesday, 25 December 2013

SAAS

Assalamualaikum..

Apa itu SAAS (Software As a Service)

 • Ia adalah satu kaedah penyampaian perisian yang membolehkan data
  diakses dimana sahaja dengan sambungan internet dan pelayar web.
 • Menyediakan layanan kepada pengguna dengan menggunakan teknologi
  cloud dimana ia dapat diakses dimana sahaja pada bila-bila masa.
 • Untuk mengakses menggunakan  cloud, biasanya pengguna hanya perlu
  menyediakan Browser.


Ciri - ciri SAAS
 • Konfigurasi dan penyesuaian
 • Akses kepada perisian komersial
 • Penghantaran data dipercepat bergantung kepada kelajuan internet
 • Perisian dikendalikan oleh pusat
 • Perisian dihantar menggunakan "One to Many"
 • pengguna tidak perlu melakukan pengemaskinian pada perisian

SAAS vs Traditional Vendor


 • SAAS model adalah aplikasi yang menguruskan perisian vendor host, pelayan,
  pangkalan data dan kod. 
 • Direkabentuk untuk penghantaran berasaskan internet./ rangkaian
 • Setiap permohonan dipasang dengan pengurusan, pemantauan, dan keupayaan
  keselamatan untuk memberi perkhidmatan kepada pelanggan.
 • Sesuai untuk semua pengguna dengan meminimumkan keperluan profesional.


Kebaikan 
 • Data atau perkhidmatan boleh dicapai dimana sahaja dengan sambungan internet
 • Perisian yang digunakan sentiasa dikemaskini dengan versi yang baru
 • Ruang storan yang lebih besar
 • Menjimatkan wang dari segi pembelian perisian dan perkakasan
 • Boleh berkongsi fail dengan pengguna lain
 • Boleh diakses menggunakan peranti mudah alih.  

Kelemahan
 • Memerlukan capaian internet untuk menggunakan teknologi cloud
 • Isu keselamatan kerana data kita di simpan didalam cloud
 • Penyukaran pemindahan data kepada vendor
 • data confidentially

Contoh aplikasi SAAS


Tuesday, 24 December 2013

Cloud Computing

Assalamualaikum..


Maksud "Cloud Computing"

Merupakan proses dimana kita menggunalan internet sebagai tempat untuk menyimpan segala data
peribadi samada dokumen, gambar, klip video dan sebagainya.

contoh gambarajah Cloud Computing
Bagaimana Cloud Computing bekerja ??

 • ia dibahagikan kepada dua seksyen iaitu "front end" dan "back end".

 1. Front End
 • Biasanya apa yang pengguna boleh lihat
 • Ia termasuk komputer pelanggan, rangkaian komputer, dan aplikasi yang diguna
 • Antaramuka tidak semestinya sama.
     2.   Back End
 • Merupakan seksyen "awan" dalam sistem
 • terdapat pelbagai perkakasan yang mewujudkan sistem "awan" cnth : komputer, server.


Kelebihan nya ??
 • Ruang Penyimpanan yang tidak terhad
 • Menjimatkan kos dari segi, perkakasan, perisian, dan penyelenggaraan.
 • Format dokumen yang sesuai
 • Keselamatan data yang terjamin
 • Capaian dimana sahaja

3 kategori...SAAS (Software As A service)
 • Model layanan dimana pengguna menggunakan aplikasi yang disediakan di dalam cloud
 • Paling mudah digunakan
 • Fungsi yang terhad dan pengguna tidak mempunyai kawalan
 • Gmail, yahoomail.


PAAS (Platform As a Service)
 • layanan diberikan dengan cara menyediakan system software dan software
  pendukung yang diperlukan untuk membangun aplikasi yang akan dipasang
  pada server (cloud) tersebut sesuai dengan keperluan organisasi.
 • Organisasi akan membangunkan aplikasi dan menggunakannya
 • Bagus untuk pembangun, lebihterkawal berbanding SAAS.
 • BizNet, Microsoft, Google App.


IAAS (Insfrastructure As a Service)
 • Layanan ini diberikan dengan menyediakan komponen-komponen berupa
  server, jaringan dan hardware untuk pengguna dengan harga tertentu.
 • Pelanggan dapat memasang aplikasi yang hendak digunakan pada insfrastruktur tersebut.
 • Kawalan penuh terhadap persekitaran dan insfrastruktur.
 • Amazon EC2, GoGrid
Social Networking

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Hari ini saya akan membincangkan serba sedikit tentang "social networking".

Kenapa ia popular? 

 • Dapat berkenalan dengan orang baru
 • Penggunaannya adalah percuma
 • Mesra pengguna
 • Membantu meluaskan perniagaan
 • Dapat berkongsi maklumat dengan cepat

Kelebihan ?

 • Perkongsian maklumat
 • Pendidikan tidak formal
 • Komunikasi
 • Boleh membantu mempromosi sesuatu

Kelemahan ?

 • Melalaikan
 • Obses atau ketagihan
 • Gangguan oleh individu yang tidak dikenali
 • Gangguan kesihatan

Langkah Mengelak penggodam

 • Tidak mendedahkan mklumat peribadi
 • Sentiasa mengemaskini maklumat sulit (katalaluan)
 • Jangan lupa untuk "logOut" akaun anda setelah menggunakannya
 • Jangan melayari laman web yang diragui kecuali anda mahir dalam hal tersebut
Kesimpulan nya, dengan menggunakan social networking banyak perkara baru yang kita
dapat pelajari di samping dapat berkomunikasi dengan orang lain tetapi jangan
lupa juga keburukan yang terdapat pada perkhidmatan ini.


Friday, 20 December 2013

Web 2.0 dan 3.0

Assalamualaikum & salam sejahtera..


Era web 2.0 
Web 2.0, Ianya merupakan perkembangan terkini teknologi selepas web 1.0. Pada web 2.0 kandungan tidak hanya dikendali oleh administrator sepenuhnya, malahan pengunjung boleh mengendalikan pada kandungan web tersebut juga pengunjung2 yang lainnya dapat memberi komen, bekomunikasi antara satu sama lain, memberi pendapat dan banyak lagi. Antara contoh yang jelas mengenai web2.0 adalah: Youtube, Facebook dan banyak lagi.


Era web 3.0
Web 3.0 pula dikatakan telah bermula pada 2010 lagi. Syarat dan konsep yang paling penting dan perlu ada ialah bercirikan semantic web.Semantic Web adalah laman web yang dilengkapi struktur komputer yang boleh berfikir.


Antara ciri2 khas web 3.0
1.    Tranformation: Dari tempat penyimpanan yang terpisah menjadi satu
2.    Ubiquitous Connectivity : Memungkinkan informasi diakses menjadi media
3.    Network Computing: Perisian adalah sebagai model2 bisnes, service laman web yang berkemampuan dua sistem atau lebih untuk bekerja sama secara harmoni, pengedaran computer, pengskalaan komputer,pelebarluasan komputer.
4.    Open Technologies: Sebahagian besar keseluruhannya berfungsi dalam platform open source/percuma
5.    Open Identity and Open ID: seluruh informasi adalah bebas
6.    The interligent Web: Sebagai Semantic Web technologies termasuk RDF,OWL,SWL,SPARQL, GRDDL, Aplikasi berplatform semantic, dan statement-based datastores.
7.    Distributed Database: Database disalurkan dalam WWD (world Wide Database)
8.    Aplikasi bersifat pintar dan bijak.


Aplikasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Assalamualaikum dan salam sejahtera..