Pages

Saturday, 28 December 2013

Aplikasi Teknologi Maklumat

Assalamualaikum..


DEFINISI

TEKNOLOGI
 • Menggunakan pengetahuan saintifik, pengalaman dan sumber untuk membina
  proses atau produk untuk kegunaan manusia

MAKLUMAT
 • Pengetahuan yang didapati dari membaca, menyiasat, menyelidik

KOMUNIKASI
 • Perbuatan bertukar mesej, iaitu proses bertukar maklumat menggunakan
  simbol, tanda, atau interaksi pergerakan

TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI
 • Teknologi yang diperlukan untuk memproses maklumat
 • Biasanya menggunakan komputer, peranti komunikasi, dan perisian aplikasi
 • Untuk mengubah, memproses, menyimpan, menghantar, dan mencapai
  maklumat dari mana-mana tempat pada bila-bila masa.

KELEBIHAN
 • Memudahkan perkongsian maklumat
 • Komunikasi lebih pantas dan kos rendah
 • Komunikasi tanpa sempadan
 • Menjimatkan kertas
 • Setiap tugas dapat dilakukan dengan mudah

MyGuru2
 • Satu platform e-pembelajaran yang digunakan di UPSI
 • Menawarkan pelbagai set alatan dan fungsi bagi pengajaran dan
  pembelajaran

FUNGSI MyGuru2
 • Membenarkan pensyarah memuatnaik sumber-sumber pengajaran dan
  pembelajaran
 • Menghebahkan aktiviti-aktiviti untuk dicapai oleh pelajar (forum,
  kuiz dan tugasan)
 • Mengesan dan memantau perkembangan pelajar
 • Bertindak sebagai portal, dimana pelajar dan pensyarah dapat menerima
  berita terkini, melakukan komunikasi forum dan chat

KELEBIHAN MyGuru2
 • Pelajar dapat menghantar tugasan tanpa menggunakan kertas
 • Perkongsian nota antara pelajar dan pensyarah lebih mudah
 • Nota atau latihan boleh dicapai dimana dan pada bila-bila masa
  sahaja
 • Pensyarah boleh memantau aktiviti pembelajaran dengan mudah

KESAN PENGGUNAAN ICT di UPSI

PELAJAR
 • Memudahkan pelajar untuk menghantar tugasan
 • Pelajar dapat mengetahui berita ataupun pemberitahuan dengan
  pantas dan mudah
 • Pelajar dapat berkomunikasi dengan palajar lain ataupun penyarah 
 • Memudahkan pelajar mencari maklumat tugasan dengan mudah
KAKITANGAN 
 • Pemprosesan data lebih pantas dengan bantuan komputer
 • Pencarian maklumat lebih pantas
 • Mengelakkan pertindihan atau kehilangan data
 • Kapasiti penyimpanan data lebih besar

KESAN ICT TERHADAP KESIHATAN

RSI (Repetitive Stress Injuries)
 • ianya berlaku disebabkan penggunaan tangan untuk tempoh yang lama
 • Simptom  :  sakit, rasa terbakar, lemah, kebas,bengkak dan berdenyut-denyut

Carpal Tunnel Syndrome
 • Disebabkan oleh pergerakan tangan secara berulang-ulang
 • Simptom  :  Kebas dan sakit pada pergelangan tangan

Back Pain
 • Boleh berlaku apabila pengguna duduk untuk tempoh terlalu lama
 • Kecenderungan duduk terlalu lama boleh menyebabkan berlaku regangan
  pada ligamen tulang belakang
 • Pada jangka masa panjang ia boleh merosakkan struktur tulang belakang
Eye Strain
 • Ia boleh berlaku apabila bekerja ditempat yang mempunyai sumber
  pencahayaan yang tidak sesuai atau berkedip
 • Simptom  :  kering mata, kabur, rasa panas, berkedip

ERGONOMIK

DEFINISI
 • Suatu istilah yang merujuk kepada suatu rekabentuk peralatan yang
  dicipta untuk kesesuaian fizikal manusia
 • Bidang yang berkaitan dengan matlamat memberi keselesaan, kecekapan
  keselamatan dan penggunaan yang mudah mesin oleh manusia
 • Ini termasuk rekabentuk tetikus, papan kekunci, kerusi meja untuk
  menjaga kesihatan disamping memberi keselesaan.

Langkah-langkah Penjagaan
 • Susun atur semua benda diatas meja
 • Kawal kadar pencahayaan
 • Awasi radiasi Monitor
 • Mengurangkan pergerakan yang berulang kali
 • Lepaskan tangan daripada tetikus dan papan kekunci untuk mengurangkan
  ketegangan pada tangan

Mengapa penggunaan ICT diperlukan????
 • Meningkatkan kefahaman sesuatu konsep, memudahkan pengiraan
  kompleks, dan dapat memberi gambaran visual
 • Meransang murid untuk belajar dengan lebih berkesan dengan bimbingan
  minimum
 • Memberikan peluang pembelajaran yang sama kepada murid yang
  berlainan kecerdasan.
 • Membantu murid mengumpul dan mempeolehi maklumat dengan mudah
 • Mewujudkan suasana permbelajaran yang seronok dan berbentuk
  penerokaan
 • Memupuk sifat ingin tahu dan semangat mencuba dikalangan murid
 • Meningkatkan daya kreativiti, inovasi dan imaginasi murid

Apa itu Ubiquitous???
 • Pembelajaran boleh berlaku dimana sahaja, pada bila-bila masa dan
  bagaimanajua   " Anytime, Anywhere, Anyhow "
 • Pembelajaran ini tidak mengambil peranan guru sepenuhnya kerana
  murid boleh menimba ilmu dengan pembelajaran kendiri

Kelebihan pembelajaran Ubiquitous
 • Membolehkan pembelajaran berlaku tanpa ada had masa dan tempat
 • Persekitaran pembelejaran pelaraj lebih luas.
 • Menggalakkan pembeljaran secara perkongsian ( Collaborative Leraning)
 • Membantu meningkat kan self esteem
 • Menjimatkan
 • Meransang minat dan gaya pembelajaran pelajar


No comments:

Post a Comment