Pages

Friday, 20 December 2013

Web 2.0 dan 3.0

Assalamualaikum & salam sejahtera..


Era web 2.0 
Web 2.0, Ianya merupakan perkembangan terkini teknologi selepas web 1.0. Pada web 2.0 kandungan tidak hanya dikendali oleh administrator sepenuhnya, malahan pengunjung boleh mengendalikan pada kandungan web tersebut juga pengunjung2 yang lainnya dapat memberi komen, bekomunikasi antara satu sama lain, memberi pendapat dan banyak lagi. Antara contoh yang jelas mengenai web2.0 adalah: Youtube, Facebook dan banyak lagi.


Era web 3.0
Web 3.0 pula dikatakan telah bermula pada 2010 lagi. Syarat dan konsep yang paling penting dan perlu ada ialah bercirikan semantic web.Semantic Web adalah laman web yang dilengkapi struktur komputer yang boleh berfikir.


Antara ciri2 khas web 3.0
1.    Tranformation: Dari tempat penyimpanan yang terpisah menjadi satu
2.    Ubiquitous Connectivity : Memungkinkan informasi diakses menjadi media
3.    Network Computing: Perisian adalah sebagai model2 bisnes, service laman web yang berkemampuan dua sistem atau lebih untuk bekerja sama secara harmoni, pengedaran computer, pengskalaan komputer,pelebarluasan komputer.
4.    Open Technologies: Sebahagian besar keseluruhannya berfungsi dalam platform open source/percuma
5.    Open Identity and Open ID: seluruh informasi adalah bebas
6.    The interligent Web: Sebagai Semantic Web technologies termasuk RDF,OWL,SWL,SPARQL, GRDDL, Aplikasi berplatform semantic, dan statement-based datastores.
7.    Distributed Database: Database disalurkan dalam WWD (world Wide Database)
8.    Aplikasi bersifat pintar dan bijak.


No comments:

Post a Comment