Pages

Friday, 27 December 2013

E-Dagang

Assalamualaikum..

DEFINISI

 • E-dagang atau pun dalam bahasa inggerisnya e-commerce adalah sejenis
  industri dimana proses jual beli produk atau perkhidmatan dilaksanakan
  melalui sistem elektronik contohnya guna internet mahuoun rangkaian
  komputer yang lain 


E-Dagang vs E-Niaga

E-Dagang
 • Melibatkan model perniagaan yang baru
 • Mudah untuk dilaksanakan kerana melibatkan 3 jenis integrasi
E-Niaga
 • Merangkumi e-dagang dan juga meliputi proses kewangan, pengurusan
  dan sumber manusia.
 • Strategi perniagaan lebih kompleks dan lebih tertumpu pada proses dalaman
 • Tujuan untama penggunaan adalah untuk penjimatan kos dan peningkatan
  dalam pengeluaran produktiviti.

APLIKASI E-Dagang
 • Online banking :   Maybank2u.com, CIMBclicks.
 • Online officesuits :  Google docs
 • Online shopping :  ebay.com, amazon.com, dan mudah.my
 • Social networking :  facebook, twitter, blog.

PERBEZAAN E-Dagang vs Kaedah Tradisional
 • Interaksi secara langsung
 • Kos rendah
 • Kadar pemulangan
 • Penipuan kad kredit

Ciri-ciri e-Dagang
 • Tiada kekangan lokasi
 • Menjimatkan masa
 • Menjimatkan kos
 • Interaksi yang bersifat peribadi
 • Pelanggan berkuasa sepenuhnya dalam pemilihan

Jenis-jenis e-Dagang
 • B2B business to business        :  antara syarikat dengan syarikat
 • B2C business to consumer      : antara syarikat dengan pengguna
 • B2G business to goverment     : antara syarikat dengan kerajaan
 • C2C consumer to consumer    : antara pengguna dengan pengguna
 • Mobile commerce

KELEBIHAN
 • Prosedur jual beli yang lebih cepat dan mudah
 • Lebih capaian kepada pelanggan kerana lokasi tidak terhad
 • kos operasi yang sedikit dan kualiti servis yang lebih baik

KEKURANGAN
 • Sesiapa sahaja boleh memulakan e-Dagang termasuk orang yang berniat
  jahat
 • Tiada jaminan terhadap kualiti produk
 • Terdedah kepada risiko penggodam

KEKANGAN
 • Kekangan teknologikal
 • Kekangan bukan teknologikal

No comments:

Post a Comment