Pages

Tuesday, 24 December 2013

Cloud Computing

Assalamualaikum..


Maksud "Cloud Computing"

Merupakan proses dimana kita menggunalan internet sebagai tempat untuk menyimpan segala data
peribadi samada dokumen, gambar, klip video dan sebagainya.

contoh gambarajah Cloud Computing
Bagaimana Cloud Computing bekerja ??

 • ia dibahagikan kepada dua seksyen iaitu "front end" dan "back end".

 1. Front End
 • Biasanya apa yang pengguna boleh lihat
 • Ia termasuk komputer pelanggan, rangkaian komputer, dan aplikasi yang diguna
 • Antaramuka tidak semestinya sama.
     2.   Back End
 • Merupakan seksyen "awan" dalam sistem
 • terdapat pelbagai perkakasan yang mewujudkan sistem "awan" cnth : komputer, server.


Kelebihan nya ??
 • Ruang Penyimpanan yang tidak terhad
 • Menjimatkan kos dari segi, perkakasan, perisian, dan penyelenggaraan.
 • Format dokumen yang sesuai
 • Keselamatan data yang terjamin
 • Capaian dimana sahaja

3 kategori...SAAS (Software As A service)
 • Model layanan dimana pengguna menggunakan aplikasi yang disediakan di dalam cloud
 • Paling mudah digunakan
 • Fungsi yang terhad dan pengguna tidak mempunyai kawalan
 • Gmail, yahoomail.


PAAS (Platform As a Service)
 • layanan diberikan dengan cara menyediakan system software dan software
  pendukung yang diperlukan untuk membangun aplikasi yang akan dipasang
  pada server (cloud) tersebut sesuai dengan keperluan organisasi.
 • Organisasi akan membangunkan aplikasi dan menggunakannya
 • Bagus untuk pembangun, lebihterkawal berbanding SAAS.
 • BizNet, Microsoft, Google App.


IAAS (Insfrastructure As a Service)
 • Layanan ini diberikan dengan menyediakan komponen-komponen berupa
  server, jaringan dan hardware untuk pengguna dengan harga tertentu.
 • Pelanggan dapat memasang aplikasi yang hendak digunakan pada insfrastruktur tersebut.
 • Kawalan penuh terhadap persekitaran dan insfrastruktur.
 • Amazon EC2, GoGrid
No comments:

Post a Comment