Pages

Saturday, 28 December 2013

KOMUNIKASI MEDIA

Assalamualaikum..


DEFINISI

 • Komunikasi media merupakan satu proses penghantaran mesej oleh sesebuah
  institusi yang kompleks kepada pengguna yang ramai dan haterogeneous
  (berlainan) dari pelbagai lokasi [Dominick 2002]
 • Komunikasi media adalah satu proses yang melibatkan kelompok komunikasi
  (mass communication) yang menyampaikan pelbagai mesej (mass message)
  kepada pengguna yang besar (mass audience) menerusi media pengantara
  media masa  [Vivian 2002]

Email
 • Menghantar dan menerima maklumat saperti teks, gambar, audio, video
  dengan pantas dan murah ke dunia elektronik dengan menggunkan talian
  telefon
 • Emel yang dihantar akan disimpan kedalam server mel sebelum dibuka
  oleh penerima
Gooper
 • Aplikasi yang berfungi untuk mencari data di internet / komputer lain tetapi
  hanya kandungan berasaskan teks sahaja.
TelNet (Teletype Network)
 • Membolehkan pengguna menggunakan komputer secara jarak jauh dengan
  menerusi arahan dalam talian.
 • Untuk capaian telnet, pengguna perlu ada ipaddress, domain, dan juga
  kata lalauan untuk akses capaian.
Usenet
 • Singkatan kepada user network, merupakan salah satu jaringan tertua
 • Bertukar pesanan teks (text message) di antara node (komputer dalam jaringan)
 • Penggunaannya meluas dalam node forum dan node group
Newsgroup
 • Merupakan satu forum perbincangan elektronik didalam internet untuk
  menghantar berita, soalan dan komen atau ingin sekadar membaca.
 • contohnya yahoogroups, ninggroup dan lain-lain

Fungsi dalam email

CC (CarbonCopy)
 • Penghantaran salinan email utama kepada beberapa pengguna lain
 • Pengguna dapat melihat nama, email pengguna lain
BCC (BlindCarbonCopy)
 • Menghantar email utama kepada pengguna tanpa mendedahkan alamat
  email pengguna lain.


Email SPAM
 • Email sampah yang dihantar secara terus tanpa persetujuan  penerima seperti
  iklan perniagaan, servis dan pelbagai lagi daripada individu tidak dikenali
Cara Mengatasi
 • Jangan subscribe sesuatu blog yang tidak dikenali
 • Jangan tonjolkan alamat email anda kepada umum
 • Baca polisi atau syarat dengan teliti jika terpaksa mendaftar dalam sesuatu
  laman
 • Pastikan anda memasang jaringan antivirus

Kata Laluan
 • Adalah perkataan rahsia atau rentetan aksara yang digunakan sebagai
  pengesahan pengguna untuk membuktikan kebenaran identiti untuk
  mendapatkan akses sesuatu sumber.

Kesimpulan
 • Media komunikasi kini sangat membangun dari segi teknologi dan
  menjadi keperluan dalam kehidupan seharian kita. Pengguna yang
  bijak wajar menguasai setiap teknologi yang ada untuk kebaikan
  sejagat walaupun seperti kita tahu setiap sesuatu itu mempunyai
  keburukannya.

No comments:

Post a Comment